Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Tel.: 00421 (0)43 559 25 88
Mob : 00421 (0)907 606 180
E-mail: sivcak@sollerguitars.com

Bankové spojenie Slovensko: Slovenská Sporiteľňa a.s
IBAN: SK16 0900 0000 0000 5418 9347

Bankové spojenie Čechy : Česká Sporiteľňa a.s
Číslo účtu: 0-1828932013/0800

Fakturačná adresa:
Rudolf Sivčák - SOLLER
Ulica Podkamenné 142/89
02956 Zákamenné
Slovensko

IČO: 14272407
DIČ: 1020469461
IČ DPH: SK1020469461

Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo,
číslo živnostenského registra: 507-1961.
Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Kontaktný formulár